Bestuur

Doelstelling van het bestuur:

De Gemeente Peel en Maas hanteert het beleid dat de Dorpsontmoeting een cruciale rol speelt bij het langer leven in de eigen omgeving. In het verleden werd dit gefaciliteerd vanuit de langdurige AWBZ-zorg en door de overheveling naar de WMO heeft de gemeente deze voorziening overgedragen naar de dorpen. De Stichting Gemeenschapszorg is hiervoor opgericht in 2012.


STICHTING GEMEENSCHAPSZORG BERINGE
Meester Beumersstraat 46
5986 CE Beringe

E-mail: beringe@dorpsontmoeting.nl
Website: www.dorpsontmoeting.nl

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Peter van Eekeren
  • Secretaris: Anja Hendrix
  • Penningmeester: Sjaak Joosten
  • Algemene bestuurleden:
    • Toos Koopmans
    • Marjo Haenraets
    • Petra Sonnemans

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

Doelstellingen van het bestuur:
De Dorpsontmoeting Beringe wil de gezondheid en het welzijn van de inwoners in Beringe bevorderen.

Zij probeert dit te verwezenlijken door het exploiteren van een Dorpsontmoeting met name gericht op de inwoners van Beringe.