ANBI (in aanvraag)

ANBI (IN AANVRAAG)
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting Gemeenschapszorg Beringe heeft een ANBI status aangevraagd.
Het RSIN dan wel fiscaal nummer is 853080252
KvK nummer 58536116

Beleidsplan
Begroting 2018
Begroting 2019