ANBI

ANBI status sinds 01-12-2019
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting Gemeenschapszorg Beringe heeft een ANBI.
Het RSIN dan wel fiscaal nummer is 853080252
KvK nummer 58536116

Beleidsplan
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2023